Inne modele

Producent: Air Tight

Model: Air Tight PC-1

Typ: Źródła analogowe / Wkładki gramofonowe


Opis

Air Tight PC-1 – legendarna wkładka gramofonowa MC, która doczekała się niedawno swojej udoskonalonej wersji PC-1 Supreme

 

Air Tight PC-1 to konstrukcja o epokowym znaczeniu dla rozwoju wkładek magnetoelektrycznych. Zastosowane do jej budowy materiały [m. in. nowy kompozyt SH-μX] pozwalają połączyć ze sobą dwie przeciwstawne dotychczas cechy: wysoką energię wyjściową i niewielką impedancję. System magnetyczny o dużej wydajności pozwala na zmniejszenie ilości zwojów cewki. W efekcie otrzymano zrównoważony dźwięk o mocnym basie, bogatej średnicy oraz otwartych i rozdzielczych wysokich tonach.

Idealna wkładka MC powinna oferować sygnał o wysokiej energii przy zachowaniu niskiej impedancji obwodu. Aby osiągnąć ten cel, producenci od lat szukają nowych rozwiązań. Próbują stosować przewodniki o wysokiej czystości. Tworzą obudowy i wsporniki z nietypowych materiałów a nawet specyficznie szlifują igły. Niestety, przez ostatnie 30 lat na rynku nie pojawiło się nic naprawdę nowego. Ba, pod niektórymi względami dzisiejsze wkładki nie są wcale lepsze od poprzedników. Popularne dziś magnesy neodymowe są, na przykład, trzy razy silniejsze od magnesów [opartych o samar lub cer] stosowanych wiele lat temu. Ale ich stosowanie nie zwiększa napięcia wyjściowego.

Nasze wieloletnie doświadczenie pozwoliło nam – w pierwszej kolejności – postawić przed sobą konkretne cele: 2,5 oma impedancji i 0,6mV napięcia wyjściowego. Znając pożądane wartości graniczne mogliśmy zacząć rozwiązywać konkretne problemy. Wysoka impedancja układu powoduje znaczące straty generowanej energii w obrębie samego uzwojenia. Niskie napięcie wyjściowe oznacza zaś straty sygnału na dalszych etapach: na przykład podczas transmisji interkonektem. Niestety, nie da się zwiększyć napięcia wyjściowego wkładki MC do poziomu 3-5mV bez jednoczesnego wzrostu impedancji na poziomie układu drgającego.

Możliwości dzisiejszych wzmacniaczy gramofonowych i transformatorów dopasowujących pozwoliły nam ustalić napięcie wyjściowe na poziomie 0,5-0,mV. Jak zmniejszyć impedancję układu osiągającego takie napięcie?

Po pierwsze, należy stworzyć układ magnetyczny o jak największej wydajności. Stosowanie współczesnych magnesów ogranicza kwestia przenikalności magnetycznej rdzenia cewki. Nie można ich użyć, jeśli zostanie poprawiona propagacja pola magnetycznego w tej części wkładki.

Intensywne prace w naszym laboratorium pozwoliły stworzyć nowy materiał – nazwaliśmy go SH-μX – o wyjątkowo wysokiej przenikalności magnetycznej [około 3 razy większej od konwencjonalnych rdzeni najczęściej stosowanych w dzisiejszych wkładkach]. Jego zastosowanie pozwoliło zmniejszyć ilość zwojów cewki, co z kolei zmniejsza wewnętrzną impedancję układu. Stosunkowo wysokie napięcie uzyskiwane dzięki takiej budowie wkładki prowadzi do doskonałej rozdzielczości dźwięku w całym zakresie słyszalnego pasma akustycznego.


Galeria


Nagrody:


Specyfikacja

 
Impedancja wewnętrzna:
1.7 Ohm (DCR)
Poziom sygnału:
0.5 mV/1 kHz
Rekomendowany nacisk:
1.9-2.2 g
Wyrównanie kanałów:
0.5 dB/1kHz
Materiał wspornika:
Boron
Waga:
11g