Inne modele

Producent: Wilson Audio

Model: Wilson Audio Alexia

Typ: Zestawy głośnikowe / Podłogowe


Opis

Wilson Audio Alexia – zestaw głośnikowy


Prace projektowe nad zestawami głośnikowymi Alexia rozpoczęto od postawienia kilku prostych pytań: Co by się stało gdyby połączyć ze sobą dokładność w dziedzinie czasu zestawów Alexandria XLF z rozmiarami obudowy zestawów Sasha? Czy można by zaprojektować kompaktowy zestaw głośnikowy, który mógłby rywalizować w zakresie spójności, muzykalności i rozdzielczości z większymi głośnikami Wilson Audio?

Gdy inżynierowie Wilsona zaczęli projektować Alexię, szybko zdali sobie sprawę, że realizacja w warunkach rzeczywistych, na pozór prostych pomysłów i idei, jeśli w ogóle będzie możliwa do wykonania, będzie wymagać całej wiedzy, kunsztu inżynierskiego i doświadczenia Davida Wilsona i jego współpracowników. Już od samego początku napotkali wiele, bardzo trudnych do rozwiązania problemów. Jak podzielić moduł górny zestawów Sasha na dwa, w pełni regulowane moduły, zdolne pomieścić przetworniki średniotonowy i wysokotonowy, nie pogarszając jednocześnie stabilności całej konstrukcji i nie wprowadzając do niej niepożądanych rezonansów. Inny aspekt, to jak zaimplementować niezbędną złożoność ustawień w dziedzinie czasowej, zastosowaną w zestawach XLF, utrzymując jednocześnie esencję piękna i kompaktową formę zestawów Sasha? Brano pod uwagę a następnie porzucano wiele pomysłów. Rozwiązania potencjalnie niemożliwych do rozwikłania problemów częstokroć nasuwały się same i w ten sposób powstawały kolejne wersje prototypów. W końcu, po ponad roku badań, projekt zestawów Alexia został ukończony.

FILM – Prezentacja zestawów Alexia

Alexia to w pełni modułowy system. Podczas gdy Sasha jest platformą, w której przetworniki średniotonowy i wysokotonowy umieszczono w tej samej obudowie, głośniki średniotonowy i wysokotonowy w modelu Alexia, umieszczono w oddzielnych, specjalnie zaprojektowanych modułach. Decyzja, aby zaprojektować w pełni modułowy system, pociągnęła za sobą kilka wyzwań projektowych, dotyczących kompaktowości i elegancji wzorniczej całej struktury. Zestawy MAXX i Alexandria wyposażone zostały w oddzielne drabinki, wspierające ich górne moduły i zapewniające możliwość regulacji opóźnień czasowych. Już na wczesnym etapie projektowania zestawów Alexia zdecydowano, że użycie drabinek będzie niemożliwe, z uwagi na kompaktową formę obudowy w stylu Sashy. Po wykonaniu kilku prototypów, finalna konstrukcja posiada system podparcia modułu wysokotonowego i układ regulacji opóźnienia grupowego zintegrowany ze strukturą modułu średniotonowego.

Pomysł na Alexię
Opowiadana przez członków zespołu odpowiedzialnego za projekt i budowę Alexii historia, ukazuje powstanie Alexii, od pomysłu aż do realizacji. Wyzwania związane z budową kompaktowego, trzymodułowego zestawu głośnikowego dotyczyły zarówno aspektów estetycznych jak i technologicznych. Projekt, oryginalnie zrodzony jeszcze przed powstaniem Alexandrii XLF – musiał zaczekać, do momentu gdy nie dopracowano szczegółów technicznych związanych z nowymi przetwornikami i konstrukcją obudowy na potrzeby flagowego modelu zestawu głośnikowego Wilsona. Dopiero wówczas technologia mogła być przeniesiona na grunt zupełnie nowej platformy głośnika.

W rezultacie otrzymano nowy, ekscytujący poziom odniesienia w kwestii realizmu muzycznego – nie jest to po prostu powiększona wersja Sashy, czy uszczuplony MAXX, ale zupełnie nowa konstrukcja, która redefiniuje poziom osiągów dla zestawów głośnikowych o tych gabarytach.

FILM – Od pomysłu do realizacji

Technologia asferycznego opóźnienia grupowego
Obydwa górne moduły Alexii posiadają możliwość bardzo dokładnej regulacji w dziedzinie czasowej. Technologia asferycznego opóźnienia grupowego, po raz pierwszy zaimplementowana we flagowym modelu Wilsona – Alexandrii XLF, została również wprowadzona do modelu Alexia. By zdać sobie sprawę ze skomplikowania ustawień obydwu osi głośników oraz ich wyrównania w czasie, montaż modułów średnio i wysokotonowych polega na użyciu kombinacji kolców zamontowanych na stałe oraz dodatkowych kolców o różnych długościach, które z kolei spoczywają na dziesięciostopniowym bloku, zapożyczonym z modelu MAXX. Obydwa bloki zespolone razem mogą być przesuwane do przodu i do tyłu w ośmiu krokach. Moduł wysokotonowy może być regulowany niezależnie od modułu średniotonowego i niezależnie od całego głośnika. Skomplikowany w kształcie, frezowany z jednego bloku aluminium element krzyżowy zamontowano powyżej modułu wysokotonowego. Stanowi on fizyczne przedłużenie modułu średniotonowego. Element krzyżowy spełnia dwie ważne funkcje: pozwala na niezwykle precyzyjne ustawienie głośnika wysokotonowego w dziesięciu stopniach oraz tworzy niezwykle stabilną konstrukcję, przydając dodatkowej sztywności do modułu średniotonowego, który sam w sobie charakteryzuje się niezwykle niskimi rezonansami własnymi.

Na zasadzie porównania, zestawy Sasha zostały wyposażone w łącznie cztery sztuki kolców, które umożliwiają obracanie górnego, pojedynczego modułu w czterech położeniach. Z kolei, obydwa górne moduły Alexii – średniotonowy i wysokotonowy, mogą być regulowane niezależnie, każdy z nich może się przesuwać do przodu i do tyłu, umożliwiając wyrównanie czasowe każdego przetwornika. Dodatkowo, technologia asferycznego opóźnienia grupowego, pozwala na obracanie modułów w celu osiągnięcia optymalnych parametrów osiowych. Wszystko to razem sprawia, że Alexia może być regulowana na setki sposobów, w celu jak najlepszego dopasowania do niezliczonych konfiguracji osłuchowych. Konkretne położenie obydwu górnych modułów uzależnione jest od specyficznej geometrii pomieszczenia odsłuchowego i umiejscowienia w nim słuchacza. Położenie każdego z modułów jest dokładnie opisane w instrukcji obsługi. Zmierzona dokładność w dziedzinie czasowej zestawów Alexia przewyższa wszystkie dotychczasowe konstrukcje, za wyjątkiem znakomitego modelu Alexandria XLF, który jej dorównuje.

Kształt i forma obudowy Alexii jest zbliżona do Sashy W/P. Obydwa modele współdzielą nawet tą samą płytę podstawy. Alexia jest jednak niemalże dziesięć cali wyższa, co przekłada się na większą objętość obudowy modułu basowego. Jest ponadto dużo bardziej zaawansowana i skomplikowana, zawierając w sobie sporą dawkę technologii i ogólnego charakteru brzmienia flagowych głośników Wilsona – Alexandria XLF. Skomplikowanie i wyrafinowanie modułowego systemu Alexia przekłada się na jej ogromne atuty. Mówiąc w skrócie, oferują one dużo lepszą kontrolę ustawień opóźnienia grupowego, co z kolei przekłada się na większą dokładność transjentów, piękno barw, rekonstrukcję przestrzeni i muzykalność.

Nowe głośniki basowe
Od samego początku, założeniem projektowym Davida Wilsona, przyświecającym powstaniu zestawów Alexia, było połączyć brzmienie i technologię większych modeli, w bardziej kompaktowej, przyjaznej użytkownikowi formie. Jeśli chodzi o przetwarzanie basu, miał on na uwadze dwa priorytety. Po pierwsze, budować na podwalinach niesamowitej szybkości, melodyjności oraz zwinności Sashy a po drugie, dodać wagę i wiarygodność brzmienia, z których słyną większe konstrukcje. Konieczne było zatem opracowanie na potrzeby Alexii zupełnie nowych przetworników.

Każdy, kto ma choćby elementarną wiedzę o projektowaniu zestawów głośnikowych wie, że bardzo dużym wyzwaniem jest zaprojektowanie obudowy i zwrotnicy elektrycznej, która mogłaby obsługiwać dwa przetworniki basowe o różnych średnicach. Jednakże poza wyzwaniami czysto inżynierskimi, nie ma lepszego sposobu na jednoczesne osiągnięcie szybkości i wagi brzmienia. W przypadku zestawów Alexia, dodatkowym wyzwaniem były niewielkie objętości obudowy. Dave Wilson wspólnie z Vernem Credille, głównym inżynierem akustykiem i elektronikiem firmy zadecydowali, że najlepszym rozwiązaniem będą dwa nowe, specjalnie zaprojektowane przetworniki niskotonowe. Nowe ośmio i dziesięciocalowe głośniki basowe Alexii spełniają wszystkie wymogi niskotonowej strategii Wilsona, opartej o dwa przetworniki.

Dave i Vern, po raz pierwszy z sukcesem wykorzystali układ dwóch przetworników niskotonowych o różnej średnicy w zestawach X-1 Grand SLAMM, głośników słynnych m.in. z powodu znakomitej szybkości transjentów basowych, dynamiki i wagi dźwięku. Od tego momentu, wszystkie duże zestawy głośnikowe Wilsona wykorzystują to rozwiązanie. Alexia jest natomiast pierwszym głośnikiem kompaktowym, w którym zaaplikowano tą ideę.

Obudowa głośników basowych
W porównaniu do Sashy, obudowa niskotonowa zestawów Alexia odznacza się objętością wewnętrzną, większą o ponad osiemnaście procent. Przekłada się to na prawie dziesięć cali wyższą obudowę modelu Alexia w stosunku do Sashy. Większa obudowa zestawów Alexia została zaprojektowana pod kątem jak najlepszego dopasowania nowych głośników basowych. Wilson wykorzystał najnowszą technikę interferometrii laserowej w celu optymalizacji grubości ścian obudowy oraz rozmieszczenia strategicznych użebrowań wewnętrznych. Ścianki modułu basowego Alexii, zbudowane w całości z opracowanego przez Wilsona materiału M są grubsze niż w zestawach Sasha. Gwarantuje to lepszą kontrolę nad energią emitowaną przez nowe przetworniki.

Przetwornik średniotonowy XLF
Alexia została wyposażona w ten sam głośnik średniotonowy, z membraną wykonaną z kompozytu celulozowo/węglowego, co w zestawach Alexandria XLF. Podczas prac projektowych nad modelem Alexandria X-2 Series 2, Dave pogrążył się w studiach nad doświadczeniami związanymi z muzyką graną na żywo, czego kulminacją była wizyta w wiedeńskiej sali koncertowej Musikverein. Od tego momentu, Dave odwiedzał Musikverein rokrocznie. Poza podsycaniem swej nieustającej miłości do muzyki, pielgrzymki służyły rekalibracji uszu. Odsłuch znakomitych muzyków przypominał mu o nadrzędnym celu, który mu przyświecał; wiarygodnej reprodukcji niewzmocnionego wydarzenia muzycznego. Nie był on jednak skoncentrowany wyłącznie na brzmieniu muzyki granej na żywo ale także licznych odczuciach związanych ze znakomitym wykonaniem dzieła muzycznego. Porównania empiryczne pomiędzy koncertem a tą samą muzyką odtwarzaną przez jego głośniki, doprowadziły do wielu przełomowych rozwiązań konstrukcyjnych. Jednym z nich jest znakomity przetwornik średniotonowy.

Obudowa modułu średniotonowego
Ścianki obudowy modułu średniotonowego zestawów Alexia wykonano z materiału S, opracowanego przez Wilsona pod kątem wykorzystania po raz pierwszy w zestawach Sasha W/P. W połączeniu z materiałem X, użytym dla zapewniania równowagi modułu średniotonowego, zminimalizowano słyszalny i mierzalny poziom podkolorowań w zakresie tonów średnich.

Nowy przetwornik wysokotonowy CONVERGENT SYNERGY™
Pierwszy model głośnika wysokotonowego Convergent Synergy zaimplementowano w zestawach głośnikowych Alexandria XLF. Przetwornik ten, to własne opracowanie ekipy inżynierskiej Wilsona. Po wnikliwym przetestowaniu szerokiej gamy egzotycznych materiałów, takich jak beryl czy diament, Dave doszedł do wniosku, że każdy z nich posiada pewne cechy, które nie do końca pokrywają się z jego muzycznymi oczekiwaniami. Przetwornik Convergent Synergy posiada membranę tekstylną opartą o jedwab. Przetwornik ten doskonale spełnia wymogi Wilsona pod względem bardzo niskiego poziomu zniekształceń oraz zdolności do oddawania dużej mocy aż do niskiego zakresu częstotliwości. Charakteryzuje się wyjątkową dyspersją pozaosiową zarówno w dziedzinie czasowej jak i częstotliwościowej. Niższy jest również poziom szumu bazowego. Ponieważ odznacza się on niższą masą, jego pasmo przenoszenia rozciąga się poza częstotliwość 33 kHz. Co najważniejsze, znakomicie współpracuje z przetwornikiem średniotonowym Wilsona. Obydwa razem prezentują doskonałą ciągłość tonalną.

Ostatnie wcielenie znakomitego głośnika wysokotonowego Convergent Synergy™ znalazło miejsce w zestawach Alexia. Nowa wersja tego głośnika została zaprojektowana specjalnie pod kątem współpracy z pojedynczym przetwornikiem średniotonowym Alexii (w odróżnieniu od dwugłośnikowej konfiguracji średniotonowej modelu XLF). Obecna wersja głośnika Convergent Synergy utrzymuje brak ziarnistości, szerokie spektrum kontrastów dynamicznych, rozdzielczości i mikro-detali a także liniowość pasma przenoszenia oraz bardzo niskie poziomy zniekształceń oryginalnej wersji przetwornika.

Pasja muzyki – historia audiofila
Większość z nas łączy swą pasję do reprodukowanej muzyki z konkretnym doświadczeniem – chwilą, w której odkryli zdolność głośników i elektroniki do oddania pierwiastka emocjonalnego towarzyszącego wydarzeniu muzycznemu. Oto historia audiofila, który łączy swa historię z pewnym odkryciem – i opowiada do czego go to doprowadziło – oraz o efektach jakie ta podróż wywarła na jego rodzinę.

FILM – Dążenia audiofila


Specyfikacja

Wilson Audio Alexia - zestaw głośnikowy

Dane techniczne:
Rodzaj obudowy niskotonowej:(Wentylowana do tyłu) Materiał X
Rodzaj obudowy średniotonowej:(Wentylowana do tyłu) Materiał X/S-material baffle
Rodzaj obudowy wysokotonowej:(Zamknięta) Materiał X
Przetworniki basowe:1x8" (20.32 cm) 1x10" (25.4 cm)
Przetwornik średniotonowy:1x7" (17.78 cm)
Przetwornik wysokotonowy:1x1" - kopułka jedwabna (2.54 cm)
Skuteczność:90 dB@1 W@1 kHz
Impedancja nominalna:4 Ohm / minimum 2 Ohm@ 80 Hz
Minimalna moc wzmacniacza:20 W/kanał
Pasmo przenoszenia:+/-3 dB 20 Hz - 33 kHz
Wymiary:
  • Wysokość: 135.29 cm z kolcami
  • Szerokość: 38.74 cm
  • Głębokość: 53.70 cm
Waga:116.12 kg/szt