Inne modele

Producent: Soulution

Model: Soulution 530

Typ: Wzmacniacze / Zintegrowane


Opis

Soulution 530 – zintegrowany wzmacniacz stereo

Większość wzmacniaczy zintegrowanych łączy funkcje regulacji głośności, wyboru źródła i wzmocnienia w jednym wielofunkcyjnym obwodzie elektronicznym. Ale nie wzmacniacz zintegrowany soulution 530. Zastosowano w nim bezkompromisowe rozwiązanie w postaci oddzielnych obwodów, składających się z dedykowanego referencyjnej klasy przedwzmacniacza i dedykowanego referencyjnej klasy wzmacniacza mocy – w jednej obudowie. To prawdziwy produkt Soulution – naprawdę wspaniały wzmacniacz.

Konstrukcja
Sekcja audio wzmacniacza 530 jest fizycznie oddzielona od zasilacza i od obwodów cyfrowych. W celu zmniejszenia zakłóceń do minimum, sekcje te są dodatkowo ekranowane. Sekcja wzmacniacza mocy jest wykonana w układzie dual mono. Lewy i prawy kanał audio mają swoje własne, identyczne płyty, co zapewnia separację kanałów na poziomie >110 dB i prawdziwie przestrzenny dźwięk.

Wzmocnienie
Obwód wzmocnienia wzmacniacza 530 bazuje na technologii wzmacniaczy 710 i 700. Jego podstawowym elementem jest innowacyjny napięciowy stopień wzmacniający, składający się z linearyzowanych wzmacniaczy operacyjnych, działających aż do częstotliwości odcięcia równej 80 MHz. Wzmocnienie prądowe odbywa się w trzech stopniach, z których każdy ma bardzo mały, a zatem niemal liniowy zakres roboczy. Ten wysokiej jakości wzmacniacz klasy A jest wyposażony w kondensatory o łącznej pojemności 47.000 µF, zapewniające niemal nieskończoną odpowiedź impulsową. Masywne elementy miedziane na płycie wzmacniacza i na przyłączach głośnikowych gwarantują, że cała moc 530 jest dostępna dla głośników. Bardzo precyzyjne sterowanie prądem spoczynkowym zapewnia optymalną pracę w klasie A w dowolnych warunkach, bez potrzeby korygowania sygnału muzycznego. Optymalny dźwięk jest zatem zagwarantowany już od momentu włączenia wzmacniacza. Obwody sterujące, które chronią przed sygnałami częstotliwości radiowych i prądem stałym na wejściu oraz obwody przeciwzwarciowe na wyjściu zapewniają bezpieczną pracę wzmacniacza we wszystkich sytuacjach. Również poziom sygnału wejściowego jest stale monitorowany.

Zasilanie
Wzmacniacz zintegrowany 530 jest wyposażony łącznie w sześć zasilaczy, każdy zoptymalizowany pod kątem swojej funkcji. Zasilacze obwodów cyfrowych i audio są od siebie wzajemnie odizolowane za pomocą optoizolatorów i transformatorów. Cztery najnowocześniejsze zasilacze impulsowe dostarczają 2.400 W mocy o audiofilskiej jakości. Zawierają one wysoko wydajne filtry na wejściach i wyjściach oraz sześć szybkich stabilizatorów napięcia soulution. Dostarczają znacznie bardziej stabilnego napięcia zasilania, niż jakiekolwiek rozwiązania konwencjonalne oparte na transformatorach.

Regulacja głośności
W regulatorze głośności wzmacniacza 530, który steruje zarówno głośnością jak i balansem, zastosowano bardzo precyzyjne, niskoszumowe rezystory foliowe. W celu zablokowania skokowych zmian podczas regulacji głośności, które mogłyby być niebezpieczne dla wzmacniacza mocy, w 530 zastosowano drugi regulator głośności z układem PGA (wzmacniacza o programowalnym wzmocnieniu). Działa on tylko podczas zmiany głośności, podobnie do potencjometru i umożliwia płynną, bezskokową regulację głośności. Natychmiast po wybraniu nowego poziomu głośności, sterowanie głośnością powraca do precyzyjnych rezystorów.

Wyjście przedwzmacniacza
Wzmacniacz zintegrowany 530 jest wyposażony w złącza przedwzmacniacza, które umożliwiają podłączenie subwooferów, magnetofonów lub innych wzmacniaczy bezpośrednio do sekcji przedwzmacniacza 530, z pominięciem sekcji wzmacniacza mocy.

Tryb wielokanałowy 
Tryb wielokanałowy umożliwia użytkownikom optymalną integrację wzmacniacza 530 z wielokanałowymi systemami audio-wideo. W trybie wielokanałowym 530 pełni funkcję wzmacniacza mocy, a sygnał wejściowy omija sekcję przedwzmacniaczy bez możliwości regulacji głośności czy balansu.

Działanie
Do obsługi wzmacniacza zintegrowanego 530 służą przyciski i pokrętło na przednim panelu. Te wielofunkcyjne elementy sterujące umożliwiają optymalizację całego systemu audio oraz dokładną konfigurację jego poszczególnych elementów. Czytelny wyświetlacz pokazuje informacje o wszystkich trybach pracy wzmacniacza.

Złącza
Wejścia analogowe
– 2 x zbalansowane (XLR)
– 2 x niezbalansowane (RCA)
– 1 x phono

Wyjścia pre-Out:
– 1 x zbalansowane (XLR)
– 1 x niezbalansowane (RCA)

FFT 
Zniekształcenia wprowadzane przez wzmacniacz 530 są bliskie wartości niemierzalnych za pomocą najlepszej klasy analizatorów audio. Poziom wszystkich składowych zniekształceń jest wyraźnie niższy od -120 dBr.

Pasmo przenoszenia 
Sygnał muzyczny pokazuje stały poziom wzmocnienia w całym paśmie częstotliwości. Aż do 200 kHz wzmacniacz 520 przetwarza sygnał bezbłędnie, bez żadnych odchyleń.

THD w funkcji mocy
Wykres przedstawia pomiary mocy przy obciążeniu 8 Ω. W przeciwieństwie do innych wzmacniaczy, zniekształcenia pozostają na minimalnym poziome w całym zakresie mocy.

Poziom szumów
Ten pomiar szumów pokazuje, jakie szumy wytwarza wzmacniacz bez sygnału muzycznego. Wszystkie składowe szumów są poniżej -120 dBr w porównaniu do potencjalnego sygnału muzycznego.

Przesłuchy
Pomiar przesłuchów pokazuje jak sygnał muzyczny prawego kanału wpływa na lewy kanał. Nawet w zakresie wysokich częstotliwości pomiar nadal ujawnia idealny wynik daleko poniżej -120 dBr. Jest to podstawowy warunek wstępny dla uzyskania wiernej reprodukcji dźwięku przestrzennego.


Galeria


Recenzja

Soulution 530

Wojciech Pacuła - HiFidelity, 2013-06

"Nie znam natomiast żadnego innego wzmacniacza zintegrowanego na tym poziomie, który potrafiłby w tak spójny sposób przedstawić swój punkt widzenia, zaprezentować – z sukcesem! – swoją interpretację tego, co otrzymuje ze źródła dźwięku."


Specyfikacja

Zintegrowany wzmacniacz stereo

Zasilanie:
 • 220 – 240 V (50 – 60 Hz)
 • 100 – 120 V (50 – 60 Hz)
Pobór mocy:
 • < 0.5 W (w trybie spoczynku)
 • 150 W (w trybie pracy)
 • 1600 W (w szczycie)
Wejścia
 • 2 × zbalansowane (XLR)
 • 2 × niezbalansowane (RCA)
 • 1 × Phono (RCA)
Wyjścia:
 • Komplet złoconych motylkowych zacisków głośnikowych
Wzmocnienie:
 • – 31 dB ... + 42 dB
Moc:
 • 125 W @ 8 Ohm
 • 250 W @ 4 Ohm
 • 500 W @ 2 Ohm
Zniekształcenia intermodulacyjne:
 • < 0.005 % SMPTE
 • < 0.0006 CCIR
Impedancja wejściowa:
 • Zbalansowane: 3k Ohm
 • Niezbalansowane: 3k Ohm
 • Phono: regulowana
 
 • Pasmo przenoszenia: 0 - 800 kHz
 • Zniekształcenia THD+N: < 0.001% @ 50 W @ 4 Ohm (20 Hz – 20 kHz)
 • Stosunek sygnał/szum: > 120 dB (5 W @ 1 kHz)
 • Separacja kanałów: > 110 dB @ 1 kHz
 • Tłumienie: > 10 000
 • Maksymalny prąd wyjściowy: 45 A (z limiterem)
 • Wymiary: 442 × 350 × 448 mm
 • Waga: 40 kg