Inne modele

Producent: ModWright Instruments

Model: ModWright LS36.5

Typ: Wzmacniacze / Przedwzmacniacze

Cena: 24.000 PLN / 44.000 PLN (z PS36.5)


Opis

LS36.5 – przedwzmacniacz liniowy

 

LS36.5 to ucieleśnienie najlepszych doświadczeń konstruktorów ModWright Instruments oraz całkowicie symetryczne wejścia i wyjścia ze złączami typu XLR. Stanowi rozwinięcie uznanego modelu SWL9.0SE, oferując wyższy poziom parametrów, wzornictwa i funkcjonalności.

Pod względem właściwości brzmieniowych, LS36.5 przenosi słuchacza na wyższy poziom, w porównaniu do SWL9.0SE oraz jego następcy – LS100, oferując szerszą i głębszą scenę dźwiękową oraz pełniejszą prezentację muzyki. Udoskonalenia konstrukcji zasilacza, stabilizacji napięcia i projektu obwodów sterujących – wszystko dla poprawy jakości brzmienia. Udoskonalenia uziemienia, sprzężenia transformatorowego oraz ekranowania dały w efekcie 2-krotne obniżenie poziomu szumów własnych w stosunku do poprzedniego modelu! Słuchacze, którzy chcą wznieść się na jeszcze wyższy poziom jakości, mogą do swojego przedwzmacniacza LS36.5 dodać opcjonalny, zewnętrzny, całkowicie lampowy zasilacz PS36.5 w konfiguracji dual mono. W standardzie przedwzmacniacz otrzymał zdalnie sterowaną regulację głośności oraz przełącznik fazy, również dostępny z pilota zdalnego sterowania. Urządzenie dostępne w kolorze srebrnym lub czarnym.

Wyposażenie:

  • Jeden zestaw wejść ze złączami XLR
  • Cztery zestawy wejść ze złączami RCA
  • Dwa zestawy głównych wyjść ze złączami RCA
  • Jeden zestaw wyjść dla magnetofonu ze złączami RCA
  • Jeden zestaw wyjść symetrycznych ze złączami XLR
  • Elementy sterujące na przednim panelu: włączenie/wyłączenie, wybór wejścia i wyciszenie sygnału, faza (dostępny również poprzez zdalne sterowanie), HT/BP (funkcja ominięcia dla systemów kina domowego) oraz regulacja głośności (dostępna również poprzez zdalne sterowanie)
  • Indywidualnie zaprojektowany metalowy pilot zdalnego sterowania z regulacją głośności, przełącznikiem fazy i przyciskiem wyciszenia

Opcjonalny zasilacz PS36.5

PS36.5 to zewnętrzny zasilacz w układzie dual mono, który może stanowić uzupełnienie przedwzmacniacza liniowego LS36.5. Połączenie podwójnego, dyskretnego prostownika napięcia i całkowicie lampowych stopni stabilizujących oraz usunięcie zasilacza z obudowy przedwzmacniacza, wznosi właściwości brzmieniowe LS36.5 na następny poziom doskonałości. Następuje dalsza poprawa separacji kanałów, potęgi i rozdzielczości przekazu. Trzeba posłuchać, żeby uwierzyć.

W zestawie LS36.5+PS36.5 wykorzystano sześć lamp: 2 triody 6H30 do wzmocnienia i buforowania sygnału, 2 triody 6EA7/6EM7 do stabilizacji napięcia oraz 2 duodiody prostownicze 5AR4 (lub ich ekwiwalent, np. 5U4). Dzięki takiej konfiguracji zasilacz jest prawdziwą konstrukcją dual mono. Naszym zdaniem to nowe ulepszenie przedwzmacniacza LS36.5 stanowi istotny przełom pod względem jakości i parametrów. PS36.5 jest dopasowany wzorniczo do LS36.5, a lampy prostownicze wyeksponowano powyżej górnej ścianki obudowy, aby zapewnić łatwość ich wymiany.


Recenzja

ModWright Instruments LS 36.5

Bartosz Luboń - HiFiMuzyka, 2012-04

"Kolejną cechą nowego ModWrighta, która niezwykle mi się spodobała, jest zdolność do budowania czytelnej i wieloplanowej sceny. W moim systemie była ona ulokowana wyraźnie za linią kolumn i w odróżnieniu od tego, co można było stwierdzić, słuchając poprzednika, rysowała naturalnych rozmiarów źródła pozorne, których kształt można było dostrzec bez trudu."


Nagrody: