Inne modele

Producent: ModWright Instruments

Model: ModWright KWA100SE

Typ: Wzmacniacze / Końcówki mocy


Opis

ModWright KWA100SE – stereofoniczna końcówka mocy

 

Wzmacniacz mocy KWA100 posiada jednocześnie zalety urządzeń lampowych i tranzystorowych: trójwymiarową scenę dźwiękową, holograficzne obrazowanie i piękne brzmienie środka pasma – jak najlepsze wzmacniacze lampowe, w połączeniu ze lśniącą górą pasma, niskim poziomem zniekształceń oraz wysoką rozdzielczością i kontrolą basów – jak wysokiej klasy wzmacniacze tranzystorowe.

Sercem wzmacniacza KWA100 jest pojedynczy napięciowy stopień wzmacniający, zwany „Monolitycznym Stopniem Muzycznym”. Obwód ten jest dziełem Alana Kimmel’a, twórcy wyjątkowego stopnia lampowego „Mu”. Stopień wyjściowy na tranzystorach polowych (MOSFET).

Funkcjonalność: przełącznik biasu lamp (wysoki/niski), w pełni symetryczne nieuziemione wejścia, akceptacja sygnałów symetrycznych i niesymetrycznych. Konstrukcja zawiera stabilizowany zasilacz dla stopnia wejściowego oraz ponadwymiarowe radiatory. Do mocy kilku wat wzmacniacz pracuje w czystej klasie A. W KWA100 nie zastosowano sprzężenia zwrotnego, jest to wzmacniacz ze sprzężeniem bezpośrednim, w pełni różnicowy, zaprojektowany i ręcznie wykonany w USA.

Wersja KWA100SE

Wzmacniacz mocy KWA100SE zawiera następujące ulepszenia w stosunku do standardowej wersji:

  • 40% wzrost liczby elementów stopnia wyjściowego na każdy kanał.
  • 100% wzrost pojemości elektrycznej głównego zasilacza na każdy kanał.
  • Zastosowanie niestandardowych kondensatorów MWI w kluczowych punktach ścieżki sygnału i w zasilaczu.
  • Zastosowanie wysokiej klasy węglowych rezystorów warstwowych Takman w kluczowych punktach ścieżki sygnału.

Efektem jest lepsze przetwarzanie basów, poprawa kontroli, detaliczności sygnału muzycznego o niskim poziomie oraz zwiększenie ogólnej rozdzielczości. Wzmacniacz KWA100 został zaprojektowany pod kątem określonej ceny sprzedaży i zaoferowania najlepszych możliwej jakości brzmienia w tej cenie. Gdy nasi klienci zaczęli nas pytać co jeszcze możemy osiągnąć, jeśli nie będziemy się kierować ograniczeniami cenowymi, narodził się model KWA 100SE! Rozmiary i stylizacja KWA 100SE są takie same jak standardowego modelu. Dodano tylko litery „SE” do oznaczenia modelu na przednim panelu, aby łatwo odróżnić obydwie wersje wzmacniacza.