Artesania Audio Technologia – efektywna redukcja rezonansów

Firma Artesania Audio została założona ponad 20 lat temu, przez José Luis’a Lafarga, inżyniera akustycznego i audiofila, w Barbastro, Aragon (Hiszpania). Artesania Audio, zajmuje się efektywną redukcją rezonansów i wykorzystuje do tego celu Akustyczną Technologię Antyrezonansową, dzięki której możliwa jest kontrola nad najdrobniejszymi wibracjami.

Technologia ta zapewnia znakomitą liniowość i neutralną reprodukcję dźwięku. Głównym celem firmy, jest poprawa jakości dźwięku i odsłuchu, przy wykorzystaniu stolików i akcesoriów dedykowanych pod sprzęt audio. Firma uznała bowiem, że poprawa percepcji dźwięku i jakości odsłuchu to niekończący się proces, który satysfakcjonuje jedynie wtedy, gdy jest doskonały. Rezultaty odsłuchów w spektakularny sposób mogą przekraczać oczekiwania audiofilów – szczególnie gdy akustycznemu spektrum towarzyszy wysoka jakość i duża ilości informacji.

Jaki jest główny cel firmy?
Nadrzędnym celem, o jakim Artesania pamięta, przy produkcji swoich urządzeń, jest absolutna neutralność reprodukcji dźwięku. Aby ten cel osiągnąć, wykorzysuje się firmową technologię, której celem jest izolacja komponentów elektronicznych, zainstalowanych na stolikach, od wszelkiego typu wibracji zewnętrznych, które mogłyby wpłynąć na ich działanie. Obojętne, czy są to aktywne, czy pasywne komponenty – wszystkie korzystają z wysokiego poziomu izolacji, jaki zapewniają stoliki Artesania.

Dlaczego izolacja jest konieczna?
Najwyższy poziom funkcjonowania systemu muzycznego, można uzyskać tylko wtedy, kiedy każdy z poszczególnych komponentów wykorzystuje swój pełny potencjał. Istnieje wiele czynników mogących negatywnie wpłynąć na jakość dźwięku, a przeprowadzone badania wykazały, że zewnętrzne wibracje stanowią jeden z najważniejszych elementów degradujących brzmienie urządzeń elektronicznych. Urządzenia, w których występują niskie poziomy sygnałów, są najbardziej narażone na efekt wibracji. W sprzęcie analogowym zakłócenia powodowane przez wibracje odgrywają znaczącą rolę. Wkładki odczytują informacje zapisane w rowkach płyty winylowej – ich rozmiar mierzony jest w mikronach. Zależnie od jakości gramofonu, niepożądane wibracje mogą być o cały rząd wielkości niższe, a i tak sprawią, że wkładki wygenerują zanieczyszczony szumami, niższej jakości sygnał. W przypadku czułej elektroniki, efekt wibracji ma krytyczny wpływ na precyzję pracy urządzeń. Ruchy strukturalne elementów wewnątrz obwodów, kondensatorów, czy lamp elektronowych, w określonych częstotliwościach pasma akustycznego, oddziałują na prąd elektryczny, tworząc niepożądane informacje, przesłuchy, nierównomierności czasowe (jitter), zwiększony poziom szumu bazowego i inne negatywne efekty wpływające na jakość sygnału.

W jaki sposób wibracje docierają do urządzeń?
Nawet jeśli sprzęt audio podlega ciągłym ulepszeniom, nie może sam z siebie zagwarantować powstrzymania zewnętrznych wibracji od wywierania wpływu na swoje krytyczne elementy. Jest to cecha wynikająca z samej natury przenoszenia wibracji. W pokoju odsłuchowym, głośniki stanowią główne źródło tych wibracji, a energia dociera do urządzeń poprzez trzy rodzaje transmisji:

  • Transmisja poprzez powietrze

Dźwięk to drganie cząsteczek powietrza, rozchodzące się z prędkością 344m/s, które tworzy różnice ciśnień w przestrzeni i czasie. Wibracje te mają wpływ na komponenty systemu i przenosząc część swojej energii, wprawiają je w drżenie zgodne z częstotliwością informacji dźwiękowej.

  • Transmisja poprzez ciała stałe

Głośniki, w konsekwencji zasady akcji i reakcji ruchów powietrza, przekazują energię wibracyjną do podłoża. Energia ta dociera poprzez sztywne struktury podłoża do stolika ze sprzętem, przenika przez jego elementy i ostatecznie wpływa na komponenty na nim ustawione.

  • Wzbudzenia wewnętrzne

Niektóre z komponentów elektronicznych stanowią także źródło tarcia i wibracji. Generują je części ruchome – np. napędy odtwarzaczy CD lub talerze gramofonów. Wibracje zakłócają nie tylko pracę tych urządzeń, ale również docierają do innych, czułych komponentów stojących obok.

Te wszystkie zewnętrzne bądź wewnętrzne wzbudzenia w elementach zestawu muzycznego wyzwalają rezonanse. Metalowe obudowy i części elektroniczne, powodują dzwonienie, które generuje kolejne zniekształcenia dźwięku oraz niepożądane efekty w postaci brzęczenia lub buczenia. Zniekształcenia te stają się częścią całościowego dźwięku, transmitowanego przez głośniki.Intensywność tych zniekształceń jest często jeszcze wzmacniana poprzez sprzężenia zwrotne. Biorąc pod uwagę wszystkie wspomniane czynniki, odbiór muzyki może zostać poważnie zakłócony.

Jakie są efekty redukcji zakłóceń i jak je osiągnąć?
Od momentu powstania, firma Artesania Audio koncentrowała się na wyborze materiałów i półproduktów, które albo zapobiegną, albo całkowicie eliminują zewnętrzne źródła zmian i zniekształceń dźwięku. Jednocześnie inżynierowie Artesania Audio dokładają starań, aby zapobiegać lub zredukować zakłócenia generowane przez urządzenia elektroniczne.  W ten sposób realizowana jest nadrzędna idea czystego, zbalansowanego, liniowego i neutralnego poziomu reprodukcji muzycznej. Mając wszystko to na uwadze, firma zawsze śledziła najbardziej aktualne badania w zakresie technologii akustycznej i analizy wibracji w systemach elektronicznych. W połączeniu z przeprowadzonymi eksperymentami i innowacjami, pozwoliło rozwinąć wyrafinowaną technologię, która otrzymała nazwę Akustycznej Technologii Antyrezonansowej.

Instalacja
Akustyczna Technologia Antyrezonansowa skupia się na eliminacji kanałów transmisji wibracji poprzez ciała stałe i efektywne tłumienie zakłóceń powstających w komponentach na skutek wibracji przekazywanych poprzez powietrze lub tych wzbudzanych wewnętrznie. Najwyższej jakości stoliki Artesania Audio, przygotowane pod sprzęt i akcesoria, w efektywny sposób osiągają zakładane rezultaty, dzięki implementacji Akustycznej Technologii Antyrezonansowej, eliminuje szkodliwe zjawiska w różnych aspektach:

  • Pochodzący od wibracji, efekt “dzwonienia”. Jest to częsty problem metalowych stolików i urządzeń, które nie wykorzystują opracowanej przez Artesania Audio technologii. Metalowe struktury stolików Artesania, są wypełnione materiałami o zróżnicowanej masie i elastomerami absorbującymi wibracje.
  • Technologia ta eliminuje take rezonanse, których źródłem są półki i ruchy w osi pionowej. Półki wykonane są z podwójnych warstw sprasowanego razem szkła i podparte poliamidowymi dyskami izolacyjnymi. System uzupełniają neoprenowe podkładki, które zapewniają maksymalną absorpcję i izolację. Dyski podparte są stalowymi wspornikami i umieszczone na metalowej strukturze wspierającej stabilizują całą konstrukcję.
  • Eliminuje wibracje przekazywane przez ciała stałe i źródła akustyczne, dzięki zastosowaniu elementów odprzęgających; są to stalowe wsporniki oparte na dyskach izolujących. Zapewniają one dodatkową ochronę antywibracyjną. Zależnie od modelu, instalowany jest podwójny bądź potrójny stopień odprzęgania; stolik podwieszany posiada potrójny stopień izolacji antywibracyjnej.
  • Eliminuje efekt Larsena, który powoduje sprzężenie zwrotne, pochodzące od wibracji zewnętrznych, docierających do reprodukowanego sygnału.
  • Redukuje efekt “dudnienia”. Powtarzalne, przedłużające się dźwięki, produkowane przez wibracje pasożytnicze pochodzące od cyfrowych lub analogowych źródeł sygnału, jako rezultat defektu systemów absorpcji drgań, czy też zawieszenia silników i innych mechanizmów.
  • W znaczący sposób redukuje zniekształcenia “jitter”, wytwarzane przez urządzenia cyfrowe z powodu braku stabilizacji mechanizmów napędowych w odtwarzaczach CD, czy też z powodu niewystarczającej precyzji zegarów taktujących.
  • Niektóre z akcesoriów Artesania Audio (np. antymagnetyczne tłumiki drgań) eliminują interferencje wprowadzane przez fale radiowe i elektromagnetyczne, jak również wibracje pochodzące z chassis komponentów – energię, która w późniejszej fazie zostaje przekazana na czułe elementy elektroniczne wewnątrz urządzeń.

Skuteczna redukcja drgań
Efektem tych działań, jest redukcja w 80-90% – zależnie od urządzenia – najniższych, szkodliwych częstotliwości. Charakteryzują się one najszerszym zakresem i największą długością fali. Zamiana punktu rezonansu na wyższy i mniejszy pod względem zakresu i długości fali, powoduje zmniejszenie wpływu na jakość odsłuchu. Całościowym rezultatem zastosowanej w produktach Artesania, unikalnej technologii, jest eliminacja zniekształceń intermodulacyjnych (pochodzących od wibracji) w urządzeniach elektronicznych, a szczególnie w systemach cyfrowych i analogowych. Implementacja opracowanej technologii w projektach i produkcji szafek oraz stolików audio firmy Artesania, przejawia się jako kontrola doświadczenia osłuchowego, które pozostaje dynamiczne i czyste, pozbawione pogłosów oraz niepożądanych szumów, zaciemniających prawdziwy obraz dźwięku. Produkty Artesania Audio w efektywny sposób redukują rezonanse i w rezultacie umożliwiają osiągnięcie neutralnego dźwięku komponentów. Dodatkowo, podwieszana konstrukcja stolików, wraz z ich unikalną podwójną strukturą i zaawansowanym projektem, eliminującym konieczność stosowania stałych półek pod sprzęt, wykorzystuje innowacyjną technologię, unikalną w branży audio, na skalę światową. Eliminacja półek redukuje wpływ wibracji przenoszonych poprzez powietrze i jednocześnie eliminuje źródło dodatkowych zakłóceń dla komponentów zestawu.

Produkty Artesania Audio bez wątpienia są akcesoriami, które poprawiają jakość dźwięku. Zapewniają one olbrzymi skok w stosunku do akcesoriów, które być może wypróbowaliście (filtrów, elementów połączeniowych, komponentów elektronicznych etc.), często osiągających znacznie wyższe ceny, niż wysokiej jakości stoliki, produkowane przez Artesania Audio. Tysiące użytkowników na całym świecie, którzy zakupili produkty Artesania, stanowią najlepszą formę ich reklamy i z uznaniem wyrażają się na temat poprawy jakości dźwięku, jaką uzyskali w swoich systemach.


Galeria: